Kulturní komise při

 Obecním úřadě v Újezdci pořádá

III. Újezdecký silvestrovský večer - se zabijačkou

"Téma večera 60. léta- květinové děti"

"vstup v oblečení těch let"

 

Začátek večerního programu je v 19:30 hodin

 

Program:  20:00. hod. Slavnostní večeře - specialita kuchařky

23:00. hod. Studená večeře

Před půlnocí - tombola, vyhodnocení

nejatraktivnějšího oděvu

24:00. hod. Přivítání Nového roku - ohňostroj

        K tanci a dobré       

náladě hraje skupina

"ROKY"

Občerstvení zajištěno!

 

Místenka se vstupenkou Silvestrovského

večera je 350,- Kč na osobu. V této částce nejsou zahrnuty nápoje!

Vstupenky budou SLOSOVATELNÉ!

 

Vzhledem k omezené kapacitě budou

 závazné přihlášky s uvedenou částkou

přijímány do 16.12. 2007 na obecním úřadě v Újezdci.