Znak PČR ÚJEZDEC
oficiální stránky obce
Znak obce
Úvod Mapa webu Napište nám Diskuzní fórum Fotogalerie
Letecký pohled na obec   O obci Újezdec Újezdec  
  Obecní úřad Újezdec
  Život v obci Újezdec
  Fotografie Újezdec
  Újezdecký teploměr Újezdec
Obecní úřad > Czech Point

Czech Point

    

     Projekt CZECH POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rejstříku trestů.

     Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku, který činí 100,- Kč za první stránku ověřeného výstupu a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku. Platí se na místě v hotovosti.

     Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.
     Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ ?

 

1. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete:
• Úplný nebo částečný výpis z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět:
• Katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

     Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
• Úplný výpis z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

3. VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:
• Úplný výpis ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku
 

4. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete:
• Výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete:
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
• V případě žádosti o vydání výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele.

Tiskopis plné moci naleznete
ZDE.

Kolik to bude stát:
• 50,- Kč za každou i započatou stránku.

5. PODÁNÍ DO ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Bližší informace získáte ZDE

6. VÝPIS BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY

Co dostanete:
• Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

Co potřebujete:
• Platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Kolik to bude stát:
• 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou následující, i započatou stránku.

7. SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

     Seznam kvalifikovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 125 a následujících ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách). MMR do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Další informace naleznete ZDE

8. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH

Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového hospodářství).

Další informace naleznete ZDE

9. INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Prostřednictvím Insolvenčního jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Bližší informace naleznete ZDE

10. ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

Na kontaktních místech Czech POINT si můžete požádat o zřízení datové schránky.
Žádost je vyřízena zdarma.

Bližší informace naleznete ZDE

11. AUTORIZOVANÁ KONVERZE Z LISTINNÉ PODOBY DO ELEKTRONICKÉ A
Z ELEKTRONICKÉ PODOBY DOKUMENTU DO LISTINNÉ

Na kontaktních místech Czechpoint lze provádět autorizovanou konverzi na žádost.
Správní poplatek za autorizaci jedné strany dokumentu je 30,- Kč

Bližší informace naleznete ZDE

Kde můžete o výstupy požádat ?

Na obecním úřadě v Újezdci čp. 122; Medlovice 687 41

Další informace, které se týkají agend, zajišťovaných na pracovištích Czech POINT můžete získat na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo ZDE.


 

Kontakty OÚ
Dokumenty, vyhlášky
Úřední deska
Czech Point
Kniha návštěv
Elektronická podatelna
Přihlášení k e-mailu Diskuzní fórum
Újezdecká fotogalerie
Povodňový plán obce Újezdec
Informační SMS kanál obce Újezdec
 
HARMONOGRAM SVOZU PYTLOVÉHO PLASTU V ROCE 2017 v Újezdci - 15. únor, 12. duben, 7. červen, 5. červenec, 30. srpen, 25. říjen, 20. prosinec

Copyright © 2006 - 2017 Obecní úřad Újezdec. Webmaster
Rozšíření a aktualizaci prezentace připravili David Gottwald a Fan Polášek (04-09 2006). Webasistent: DAGOS.


Poslední aktualizace: 12. 8. 2017
Počet návštěv: 269875
od 10.10.2006
Vaše IP adresa je 54.166.152.111